Nền Tảng Tư Tưởng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 5992 | Cật nhập: 1/22/2017 2:19:20 PM | RSS

- Có khát vọng xây dựng RVC thành một công ty hùng mạnh.

- Trung thực, đoàn kết, biết ơn người đi trước.

- Luôn đặt lợi ích tập thể lên trước.

- Tư duy đột phá và dám làm việc khó.

- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Chấp nhận gian khổ.

- Tự lực, tự cường.

- Tỷ mỉ, triệt để.