Chính sách tuyển dụng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3912 | Cật nhập: 9/18/2017 3:06:15 PM | RSS

Bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của công ty là hoàn thiện chiến lược phát triển công ty trên các lĩnh vực dịch vụ gia công, sản xuất và thương mại. Tầm nhìn đến năm 2020 là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp dịch vụ gia công hàng đầu trong lĩnh vực nhựa.

Với tầm nhìn của ban lãnh đạo công ty và quyết tâm thực hiện của toàn thể cán bộ công nhân viên cty RVC. Chính sách nhân sự là trọng tâm của quá trình chuyển đổi và lớn mạnh của RVC

Chính sách tuyển dụng:

- Công tác tuyển dụng: được tổ chức thược hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển của công ty trong từng giai đoạn và kế hoạch cụ thể.

- Hình thức nhận hồ sơ : trực tiếp , bưu điện hoặc email

- Thông tin tuyển dụng: trên website hoặc trang tìm việc

Chính sác đào tạo:

- Đào tạo nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu của công ty

- Mục tiêu nhằm năng cao kiến thức, trình độ kỹ năng chuyên môn

Chính sách đãi ngộ và phúc lợi

- Định kỳ điều chỉnh tăng lương theo hiệu quả công việc

- Tiền lương trả theo kết quả kinh doanh

Môi trường và điều kiện làm việc

- Luôn đoàn kết vượt qua khó khăn và thử thách.

- Luôn tôn trọng lắng nghe ý kiến từ khách hàng đối tác và nội bộ công ty , xem như là lợi ích trực tiếp của công ty

- Luôn tự đổi mới, đón đầu cơ hội