Chiến lược phát triển

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3515 | Cật nhập: 9/18/2017 3:37:13 PM | RSS

Chiến lược phát triển dài hạn của RVC là đạt mức doanh số để trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực hoạt đông kinh doanh chính của công ty , với mục tiêu trong giai đoạn 2015 - 2025 đạt mức doanh số 100 tỷ đồng.

Trong giai đoạn này, 3 lĩnh vực quan trọng tạo ra đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh của RVC là:

  • Phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược.
  • Duy trì và quản lý hoạt động với mục tiêu phát triển bền vững.
  • Hoạch định và thực thi các lĩnh vực quản lý Kiến thức, Cải tiến và Sự thay đổi.

RVC sẽ ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chiến lược sau:

Kế hoạch đầu tư tài sản:

Trong giai đoạn 2015 - 2015 đạt mức doanh số 100 tỷ VND.

Duy trì việc phân chia cổ tức hàng năm cho các thành viên, với tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 30% giá tri góp vốn.

Khách hàng:

Là doanh nghiệp có sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và hệ thống phân phối tốt nhất Việt nam.

Quản trị doanh nghiệp:

Trở thành doanh nghiệp có cơ cấu, quản trị điều hành chuyên nghiệp được công nhận.

Trở thành một doanh nghiệp có môi trường làm việc mà tại đó nhân viên có thể phát huy tốt nhất khả năng, đóng góp vào thành tựu chung và trở thành một trong các doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá là lý tưởng để làm việc.