Gía Trị Cốt Lõi

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3438 | Cật nhập: 9/16/2017 2:42:39 PM | RSS

I. TẦM NHÌN

- RVC Co.,Ltd phấn đấu trở thành một thương hiệu lớn mạnh trong ngành nhựa tại Việt Nam trước năm 2017, mang tầm cỡ khu vực trước năm 2020.

- Chúng tôi muốn xây dựng RVC thành một tập đoàn đa ngành vào sinh nhật thứ 15.

II. SỨ MỆNH

RVC nỗ lực cải tiến phương pháp quản lý, đào tạo nguồn nhân lực và áp dụng công nghệ tiên tiến mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

III. GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Giá Trị Cốt Lõi

- Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong các giao dịch.

- Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác và hợp tác trong sự tôn trọng.

- Công bằng: Công bằng giữa nhân viên, giữa khách hàng, giữa đối tác.

- Tuân thủ: Tuân thủ luật pháp, quy tắc ứng xử, quy định - quy ước của công ty.

- Đạo đức: Chuẩn mực đạo đức xã hội và văn hóa doanh nghiệp.

- Trưởng thành sau bài học thất bại: Đằng sau mỗi khó khăn và thất bại luôn là cơ hội cho sự lớn mạnh.