Triết Lý Kinh Doanh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3340 | Cật nhập: 9/16/2017 2:35:30 PM | RSS

RVC xác định là nhà cung cấp sản phẩm nhựa với chất lượng cao nhất, nhằm đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng; bằng các phương pháp tiên tiến - tận tâm làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

- Công ty không ngừng hoàn thiện các quy trình sản xuất theo hướng chuyên môn hóa cao, chú trọng hiệu quả công việc, đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng mọi nhu cầu một cách nhanh chóng, tạo lòng tin lâu dài từ khách hàng.

- Ban giám đốc công ty RVC cam kết thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng theo các tiêu chuẩn quốc tế và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng.

- Để đảm bảo chính sách chất lượng được thực hiện, công ty thiết lập các mục tiêu chất lượng hàng năm trên cơ sở phù hợp với nguồn nhân lực; luôn hướng tới khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, không ngừng đào tạo - bồi dưỡng và kiểm tra kiến thức cho toàn bộ cán bộ nhân viên; luôn đảm bảo sẵn có và cung cấp các nguồn lực cần thiết.