Văn Hóa Công Ty

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 6276 | Cật nhập: 9/16/2017 2:34:12 PM | RSS

Mỗi thành viên công ty luôn thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp, có ý thức trách nhiệm, tinh thần và sự đam mê với các nhiệm vụ, sứ mệnh chung của doanh nghiệp.

- Mỗi thành viên công ty không ngừng tự rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các kỹ năng làm việc, năng lực giao tiếp đáp ứng tốt nhất các nhiệm vụ được giao và ngày càng có nhiều đóng góp hơn, hiệu quả hơn vào mục tiêu chung của doanh nghiệp.

- Lợi ích của doanh nghiệp phải hài hòa với lợi ích khách hàng và xã hội.

- Tích cực đấu tranh với các hành vi làm trái với văn hóa doanh nghiệp, với nền tảng đạo đức xã hội; Xây dựng tinh thần làm việc tập thể, làm việc vì sự lớn mạnh của công ty.

- Lấy mức độ hài lòng của đối tác, khách hàng và đặc biệt là hiệu quả công việc là thước đo cho sự thành công, xây dựng quan niệm làm việc lấy sự hài lòng của khách hàng là trung tâm cho mọi hành động.

- Xác định người đại diện công ty RVC là mỗi cá nhân trong tiếp xúc, giao tiếp và làm việc với các đối tác, các tổ chức, cá nhân và khách hàng.